Mer om HallonEtt

hallon 5_0001Förskolan HallonEtt startade 1989 och gick över till privat förskola 1992. Sedan 2016 drivs förskolan av Carin Hellberg och Sara Hvit Lindstrand.  Förskolan har 40 anställda, 34 kvinnor och 6 män.

Förskolan står för Framtidstro genom en välkomnandets, tillitens, delaktighetens, glädjens och utforskandets pedagogik med Reggio Emilia inspiration.

Vi strävar efter att vår verksamhet ständigt utvecklas, förändras, förbättras och förnyas. Förutom värdeorden ovan vill vi att verksamheten skall präglas av framtidstro, nyfikenhet, fantasi, lärande och lekfullhet.