HallonEtt – Stockmakaren

Exif_JPEG_PICTUREFörskolan är centralt belägen i Huskvarna alldeles intill Husqvarna AB. Förskolan tar emot barn till föräldrar med arbete på Husqvarna AB men också andra familjer är välkomna till förskolan. Lokalerna finns inrymda i samma byggnad som Restaurang Stockmakaren och därifrån får vi också maten. Barnen får på så vis en chans att äta både traditionella och nya maträtter i en lugn miljö.

Utemiljön är en stor grön oas mitt i staden som inbjuder till lek och utforskande. Våra utflykter med barnen gör vi bland annat till närbelägna skogsområden, Vätterstranden, Mjölkafållan, Stadsparken och Huskvarnaån. Barnen har möjligheter att hämta inspiration och utforska naturen och närmiljön.

Förskolan består av 2 avdelningar med för närvarande ca 34 barn. Fröet tar emot 1-3 åringar och Kotten 3-5 åringar.

Personalgruppen består av fem förskollärare, en barnskötare och två ateljéristor. Pedagogista/Lektor Sara Hvit Lindstrand och rektor Carin Hellberg.

Förskolans öppettider är för närvarande 6.30-17-30.