Välkommen till Förskolan HallonEtt

Vi är en privat förskoleverksamhet i centrala Jönköping och Huskvarna. Här får barnen chans till skapande, lek och lärande i en kreativ miljö.

Vi har tilltro till att:

alla har förmågor som kan utvecklas i en inspirerande och lärande miljö
alla har rätt att utforska sina förmågor i samspel med andra.
gemenskapen berikas av att vi är olika med olika förmågor.

Ta gärna del av vår film där vi presenterar våra förskolor