• Teckning
  • Ljus
  • titta
  • gruppbild
  • HallonEtt

Hej och välkommen!

Vi är en fristående förskola i centrala Jönköping och Huskvarna. Här får barnen chans till skapande, lek och lärande i en kreativ miljö.

Vi bygger vår verksamhet på för oss viktiga värden. Vi vill att vår förskola ska vara en plats där man känner sig välkommen. Där man är delaktig, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Vår strävan är att vår verksamhet ska känneteckans av lekfullhet och utforskande.

I vår strävan kring viktiga värden vill vi skapa hopp och tillförsikt för en hållbar framtid. En rättighet som alla barn ska ha är att det är roligt och inspirerande att växa, utvecklas och lära. Att ha hopp om en meningsfull framtid.

Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Vår verksamhetsidé bygger bland annat på de tankar vi inspirerats av från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Pedagogisk dokumentationen är en viktig del i vårt arbete. Genom den synliggör vi barn och pedagogers lärande.

Ta gärna del av vår film där vi presenterar våra förskolor