Hej och välkommen!

HallonEtt är en fristående förskola som består av tre förskolor, två i centrala Jönköping och en i Huskvarna.

Vi har valt att bygga vår utbildning på för oss viktiga värden. Genom att fokusera på värden i förhållningssätt, pedagogisk miljö och dokumentationer blir normer och värden synliga och möjliga att reflektera kring. De värdeord som vuxit fram under åren är välkomnande, tillit, delaktighet, glädje, framtidstro och utforskande

Vår idé om utbildning hämtar inspiration från bland annat de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Förskolans pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Pedagogisk dokumentationen är en viktig del i vårt arbete, genom den synliggör vi barn och pedagogers lärande. Vår strävan är att erbjuda en inspirerande och kreativ miljö såväl inomhus som utomhus, en miljö som inbjuder till utforskande, lek och lärande.

Ta gärna del av vår film där vi presenterar våra förskolor

Rulla till toppen