HallonEtt – Gjuterigatan

Back CameraFörskolan är centralt belägen i Jönköping. Lokalerna har tidigare varit en jourcentral, men 1989 gjordes en ombyggnad till att det istället skulle passa dagens och framtidens barn.

Utemiljön delar vi tillsammans med andra hyresgäster och på gångavstånd finns Stadsparken, Friaredalen, Marieboskogen och den fantastiska Vätterstranden..

Vår kock lagar så gott som all mat av råvaror och bakar bröd. Vår ambition är att servera en så varierad kost som möjligt i en lugn och trevlig miljö.

Förskolan består av fem avdelningar med ca 80 barn.

  • Torget tar emot 1-åringar.
  • Parken tar emot 2-åringar.
  • Tornet tar emot 3-åringar.
  • Hamnen tar emot 4-åringar.
  • Piren tar emot 5-åringar.

Personalgruppen består av 16 förskollärare, två ateljékistor och en kock.  Pedagogista/Lektor Sara Hvit Lindstrand och rektor Carin Hellberg.

Förskolans öppettider är 06.30-17.30.