När vi placerar barn gäller följande:

Anmälningsdatum till förskolan gäller som ködatum.

Förtur

Syskon har förtur till plats, om det är flera syskon som vill ha plats gäller äldsta syskonets anmälningsdag.

Förtur ges också till familjer som idag har plats på någon av våra förskolor och önskar plats på en annan av våra förskolor

Övrigt

Vid placering tas hänsyn till barnets ålder, detta för att ha en jämn åldersfördelning på såväl förskolor som avdelningar.

Om vi inte kan erbjuda plats till det placeringsdatum vårdnadshavarna önskar står de kvar i kö ytterligare 3 månader därefter måste anmälan förnyas, och då behåller man sin plats i vår kö.

Scroll to Top