Förskolan är centralt belägen i Jönköping. Lokalerna har tidigare varit en jourcentral, men 1989 gjordes en ombyggnad till att passa dagens och framtidens barn. I utemiljön finns möjlighet till lek och utforskande i olika ”rum”, såsom exempelvis sinnliga upptäckter bland odlingar i skogsträdgården och kreativ konstruktion i utebyggen. Runt gården finns hyreshus och gården delas med andra hyresgäster. På gångavstånd finns Stadsparken, Friaredalen och Vätterstranden. Vi har också tillgång till en skolskog i Marieboskogen.

Vår kock lagar så gott som all mat av färska råvaror. Vår ambition är att servera en så varierad kost som möjligt i en lugn och trevlig miljö.

Gjuterigatans förskola består av fem barngrupper med 85 barn som är indelade homogent efter barnens åldrar från ett år till fem år.

Torget tar emot 1-åringar.
Parken tar emot 2-åringar
Tornet tar emot 3-åringar
Hamnen tar emot 4-åringar
Piren tar emot 5-åringar

I varje arbetslag arbetar 3 förskollärare.

Förskolans öppettider är 06.30-17.30.

Scroll to Top