Nu går det bra att anmäla sig till höstens Hallondagar som är den 18-19/11

Förskolan HallonEtt har sedan flera år tillbaka ordnat studiedagar med presentationer från verksamheten och studiebesök på förskolorna. På Hallondagarna får du inblick i vårt arbetssätt och presentationerna hålls av förskollärare, ateljerista, pedagogista och rektor. Rubriken för höstens Hallondagar är: Världen är så mycket mer – berättelser, hopp och framtidstro

Programmet pågår torsdagen den 18/11 mellan kl.14-20 och fredagen den 19/11 mellan kl.8:30-12. Det ingår fika under presentationspassen samt enklare mat besöken på förskolorna. Utförligt program skickas till deltagare i början av November. Pris 1600 kr per person exklusive moms.

Antalet platser är begränsat och på grund av rådande omständigheter kan vi komma att få göra omställningar i programmet med kort varsel

Välkommen med anmälan till info@hallonett.se