Barnets namn: ………………………………………………

person nr: ……………………………………………………….

Gatuadress: …………………………………………………

Post nr/ort …………………………………………………….

Tel nr: ……………………………………………………………

Förälder / vårdnanshavare: ………………………….…….

Arbetsplats: …………………………………………….……

tel nr arb plats: ………………………………………………….

Förälder / vårdnadshavare / sambo: ………………………

Arbetsplats: ………………………………………………..…

Tel nr arb plats: …………………………………………………

Placeringsönskemål ca tid / vecka: ………………………..

Övrigt av värde att veta. Notera här om det finns ett syskon på förskolan:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Placering önskas fr o m: ………………………………….

 
Om vi inte kommer att kunna erbjuda plats till det placeringsdatum ni önskar står ni ändå kvar i kö ytterligare tre månader. Därefter måste ni förnya anmälan, givetvis behåller ni i så fall er plats i kön. I syfte att upprätthålla en placeringskö förvaras era kontaktuppgifter digitalt som kortast till och med tre månader efter önskat placeringsdatum och som längst fram till det året barnet ska börja i förskoleplats.
Scroll to Top