Projekt Hållbar framtid 2019-2020

Genom olika nätverk vi på HallonEtt är en del av både som enskilda personer och som organisation har vi beslutat arbeta med Hållbar framtid som projekt under verksamhetsåret 2019-2020 Uppstarten av projektet sker under augusti med hjälp and Kulturrådets bokgåvor. Detta år kommer vi att särskilt arbeta med social hållbarhet genom att arbeta med berättelser. Våra fördjupningsområden handlar om immateriellt kulturarv och normkreativitet – dessa två begrepp blir metaforer som hjälper oss att iscensätta projekt där vi får möjlighet att möta intressanta karaktärer och äventyr. Med inspiration av Alf Henriksson kallar vi projektet för MÄRKVÄRDIGA DAGAR – TÄNK EVIGHET FRAM OCH EVIGHET BAK

Vi delar Reggio Emilia institutets vision om att ”Vi ska ta tillvara på barns och ungas ekologiska känslighet och verka för förskolans och skolans ansvar när det gäller att skapa förutsättningar för hållbara relationer och omsorg om hela det ekologiska systemet.”

Vårt gemensamma syfte bottnar i Reggio Emilia institutets projekt kring Hållbar Framtid och är:

Vi vill bidra till nya berättelser kring ekologisk känslighet och hållbart tänkande för att skapa hopp och framtidstro. Vi vill också synliggöra och undersöka hur människor, växter och djur är sammanflätade med varandra och ansvariga för varandras öde.

Några av våra gemensamma utgångspunkter och tankar i projektet är att:

  • Vi vet kanske vad och verkligheten är men inte vad eller hur den kan bli.
  • Detta är ett projekt som bottnar i framtidstro om det som är möjligt.
  • Barnen nu är de, som med goda kunskaper om verkligheten också är den generation som har möjlighet att förändra den. De är den: ”Första generationen med potential att utrota fattigdom och den sista generationen att undvika klimatförändringarnas värsta effekter.” (Ban Ki-moon FNs generalsekreterare 2015).
  • Barnen sätter spår redan nu
  • Vi kan tillsammans bidra till ett inkluderande samhälle – att utmana begränsande stereotyper
  • Vi kan tillsammans skapa nya berättelser utifrån gemensamma erfarenheter (som kan vara andra berättelser)