Nu går det bra att anmäla sig till höstens Hallondagar som är den 21/11-22/11

Förskolan HallonEtt har sedan flera år tillbaka ordnat studiedagar med presentationer från verksamheten och studiebesök på förskolorna. På Hallondagarna får du inblick i vårt arbetssätt och presentationerna hålls av förskollärare, ateljerista, pedagogista och förskolechef. Rubriken för höstens Hallondagar är: Undervisning som en förhandlande process. Hållbar framtid – barn och lärares frågor och hypoteser i ett rörligt kretslopp.

Programmet pågår torsdagen den 21/11 mellan kl.14-20 och fredagen den 22/11 mellan kl.8:30-12. Det ingår fika under presentationspassen samt enklare mat besöken på förskolorna. Utförligt program skickas till deltagare i början av November. Pris 1600 kr per person exklusive moms.

Antalet platser är begränsat

Välkommen med anmälan till info@hallonett.se